2019 Week 15: Week of April 8-14

2019 Week 15: Week of April 8-14

Week of April 8-14

Whole Bible Reading Plan

Day 1: Judges 7-8; Luke 22
Day 2: Judges 9-11; Psalm 17; Luke 23
Day 3: Judges 12-16; Psalm 146; Luke 24
Day 4: Judges 17-18; Psalm 21; Acts 1
Day 5: Judges 19-21; Acts 2
Day 6: Reflection Day
Day 7: Reflection Day

Download full plan


Foundations Reading Plan

Day 1: 1 Samuel 1-2
Day 2: 1 Samuel 3, 8
Day 3: 1 Samuel 9-10
Day 4: 1 Samuel 13-14
Day 5: 1 Samuel 15-16
Day 6: Reflection Day
Day 7: Reflection Day

Memory Verses: 1 Samuel 15:22; 1 Samuel 16:7

Download full plan